Camu camu – prirodzený antioxidant z Amazónie

Čo je to camu camu

camu camu

Camu camu, latinsky Myrciaria dubia, je nízky krovitý strom dosahujúci výšku troch až piatich metrov, rastúci na brehoch vodných tokov najmä v peruánskej a brazílskej časti amazonského dažďového pralesa. Okrúhle červenkasté plody camu camu sú veľmi bohatým zdrojom vitamínu C, ten tvorí dve až tri percentá celkovej hmotnosti čerstvých plodov. Camu camu je obľúbeným ovocím domorodcov, ktorí plody zbierajú priamo z hladín riek do svojich kánoí. Svetovo obľúbenou komoditou sa camu camu stalo len v poslednom období, pričom hlavným importérom plodiny a produktov z nej je Japonsko. Na komerčné účely pestované plody stromu Myrciaria dubia sa po zbere umývajú, sušia, melú a zabalené putujú na trh.

Preukázané protizápalové účinky camu camu

Vzhľadom na veľký záujem o camu camu v Japonsku sa nemožno diviť, že i v jej prípade pochádza množstvo z vedeckých štúdií venovaných jej účinkom práve od autorov z tejto krajiny. Yazawa, Suga a kolektív v roku 2011 zverejnili štúdiu, v ktorej skúmali účinok myrciarie na karagenanom vyvolaný opuch labiek u laboratórnych myší. Pri podávaní extraktu zo semienok plodu bol na zvieratách preukázaný jeho výrazný protizápalový účinok, ktorý pripísali obsahu kyseliny betulínovej. V závere práce autori uvádzajú predpokladané benefity camu camu ako prevencie pred chorobami súvisiacimi so správnou funkciou imunitného systému.

Dôležitý obsah vitamínu C v camu camu

Justi a Visentainer sa venovali ďalšej dôležitej oblasti výskumu camu camu – stabilite vitamínu C v extraktoch z jeho plodov a porovnaniu obsahov vitamínu u divo rastúcich a pestovaných rastlín. Obsah vitamínu C v plodoch divo rastúcej myrciarie bol stanovený na 2,4 až 3 gramy na sto gramov čerstvej dužiny, u plodov z rastlín pestovaných v brazílskom štáte Paraná bola táto hodnota mierne nižšia. Pri uchovávaní extraktu nastalo pozorovateľné zníženie po 28 dňoch na 1,21 až 1,57 gramu na sto gramov extraktu. Pri oveľa dlhšom uchovávaní však jeho obsah už príliš neklesal, po 335 dňoch predstavoval 1,16 gramu na sto gramov, čo je stále podstatne viac ako u väčšiny iných prírodných produktov využívaných ako zdroj C vitamínu.

Camu camu ako prirodzený antioxidant

camu camuInoue a Komoda v roku 2008 v kardiologickom periodiku Journal of Cardiology uverejnili výsledky svojho výskumu, v ktorých konštatovali antioxidatívne a protizápalové vlastnosti camu camu. Výskum bol robený na vzorke dvadsiatich dobrovoľníkov – fajčiarov, ktorých organizmus sa nachádzal v stave zvýšeného oxidatívneho stresu. Po dobu siedmych dní im bol podávaný stopercentný džús z camu camu v objeme sedemdesiat mililitrov denne, kým kontrolná skupina užívala 1050g syntetického vitamínu C v tabletkovej forme. Hodnoty CRP a interleukínov u skupiny, ktorej bol podávaný džús z camu camu boli výrazne znížené, kým u kontrolnej skupiny zostali nezmenené. Autori následne konštatovali, že camu camu má výrazné antioxidatívne a protizápalové vlastnosti, ktoré pripisujú prítomnosti zatiaľ bližšie nepreskúmaných antioxidačných substancií v tomto ovocí.

Zhrnutie účinkov camu camu:

  • bohatý zdroj vitamínu C pre organizmus
  • protizápalové účinky
  • podpora funkcií imunitného systému
  • antioxidatívne vlastnosti

Na základe uvedených poznatkov, dlhoročných skúseností domorodých obyvateľov Amazónie i ďalších prác možno konštatovať, že camu camu je oveľa viac, než len cenným zdrojom vitamínu C a jeho vplyv na ľudský organizmus je vysoko pozitívny. V prípade záujmu o camu camu v kombinácií s ďalšími prospešnými látkami z amazonského pralesa odporúčame Amazon Superfood!

Páčil sa vám môj článok? Zdieľajte ho cez: