Chlorella ideálny prírodný prípravok proti civilizačným ochoreniam

Čo je to chlorella

Spirulina chlorella
Chlorella a spirulina

Chlorella predstavuje rod jednobunkových zelených rias patriacich do kmeňa Chlorophyta. Rod obsahuje vyše desať druhov, pričom jedným z najčastejšie využívaných je Chlorella vulgaris. Takmer identické riasy paleontológovia poznajú už od prekambria, ide tak o jeden z najstarších živých organizmov na našej planéte. Chlorella je bohatá na proteíny, vitamíny a má i pomerne vysokú nutričnú hodnotu. Proces spracovania chlorelly spočíva v jej pestovaní v čistom prostredí, umytí rias, ich sušení, mletí a tabletkovaní takto vzniknutého prášku. Ako potravinový doplnok je obľúbená najmä v Japonsku, prioritne pre svoje zdravotné benefity zasa na severoamerickom kontinente.

Výskumy súvisiace s účinkami chlorelly

Aj vďaka takejto geografickej distribúcii primárnych užívateľov chlorelly sa nemožno čudovať, že množstvo vedeckých prác, ktoré sa jej venujú pochádza práve z východnej časti Ázie. Japonskí výskumníci Mizoguchi a kolektív publikovali v roku 2008 zaujímavú štúdiu venovanú vplyvu dlhodobého užívania prípravkov z chlorelly ľuďmi pochádzajúcimi z rizikových skupín ohľadom potenciálneho vzniku civilizačných ochorení. U jedincov s nezdravým životným štýlom i u kontrolnej vzorky autori popisujú zníženie objemu tukov v organizme, cholesterolu i cukru. Sledovaných bolo sedemnásť osôb v každej skupine, pričom chlorellu užívali po dobu šestnástich týždňov a pred samotnou kontrolou výsledkov nasledovala štvortýždňová prestávka. Hypoglykemické i ostatné efekty chlorelly v organizme vedci pripisujú fyziologickému pôsobeniu chlorelly na súvisiace procesy v organizme.

Kórejčania Kwak, Baek a Hoo sa v placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej štúdii zaujímali o efekt chlorelly na správanie NK buniek v ľudskom organizme a včasnú zápalovú odpoveď. Počas ôsmych týždňov pacienti v jednej zo skupín užívali päť gramov chlorelly denne, pokým ostatní užívali placebo. Vo výsledkoch štúdie zhodnotili jasne zvýšené hodnoty cytokínov – molekúl prenášajúcich informáciu medzi bunkami – v sére a rovnako pozorovali vyššiu aktivitu NK buniek – „prirodzených zabijakov“ – veľmi dôležitých ľudských lymfocytov schopných likvidovať nádorové a vírusmi napadnuté bunky nášho tela. V závere práce tak konštatovali imunostimulačný účinok látok obsiahnutých v chlorelle.

Chlorellou proti vysokému krvnému tlaku počas tehotenstva

Spirulina + chlorellaJaponci Nakano a Takekoshi zasa skúmali účinky chlorelly pyrenoidosa v zmysle prevencie anémie a edémov u tehotných žien s vysokým krvným tlakom spôsobeným tehotenstvom. Štúdie sa zúčastnilo sedem desiatok tehotných žien v dvoch skupinách – kontrolnej a skupine pacientiek užívajúcich chlorellu. Tú ženy užívali od dvanásteho až osemnásteho týždňa tehotenstva až do pôrodu. Podiel anemických pacientiek s hodnotami hemoglobínu nižšími ako jedenásť gramov na deciliter bol významne nižší v skupine užívajúcej chlorellu a to najmä počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva. Tieto výsledky podľa vedeckého tímu naznačujú, že chlorella ako výživový doplnok signifikantne znižuje riziko tehotenskej anémie, proteinúrie – stavu kedy sa močom vylúči väčšie než fyziologické množstvo proteínov, ako i edému. Riasu takisto považujú za vhodný a bezpečný zdroj prírodnej kyseliny listovej, vitamínu B12 a železa pre uvedenú skupinu pacientiek.

Chlorella vhodný potravinový doplnok pre zdravie organizmu

Nielen na základe uvedených štúdií, ale i osobných skúseností veľkého počtu užívateľov chlorelly, možno túto zelenú riasu známu aj svojou vysokou fotosyntetickou efektivitou považovať za vynikajúci zdravý potravinový doplnok.

Zhrnutie účinkov chlorelly:

  • vysoký príjem proteínov a vitamínov
  • zníženie objemu tukov, cholesterolu a cukru v organizme
  • imunostimulačný účinok
  • znižuje riziko tehotenskej anémie
  • bohatý zdroj kyseliny listovej, vitamínu B12 a železa

V prípade záujmu o účinné látky chlorelly v kombinácii s ďalšími cennými superpotravinami navštívte stránku Amazon Superfood

Páčil sa vám môj článok? Zdieľajte ho cez: