FERMENTOVANÁ PAPÁJA V BOJI PROTI RAKOVINE

rakovinové-bunky

 


Vplyv oxidatívneho stresu na náš organizmus je čoraz viac skloňovanou témou z hľadiska zdravotných rizík i jeho možného poškodenia. Ide o stav, kedy nastáva nerovnováha v pomere prooxidačných a a antioxidačných faktorov v prospech prvej skupiny.


VPLYV ANTIOXIDANTOV NA VOĽNÉ RADIKÁLY

Voľné radikály nemusia byť vždy našimi nepriateľmi a mnohé majú svoj význam, dôležitá je však i tu rovnováha. Za fyziologických okolností sa voľné radikály nepretržite tvoria v organizme, zohrávajúc dôležitú úlohu v imunitnom systéme, pri inaktivácii a degradácii patogénov, potrebné sú pri relaxácii hladkého svalstva, pri činnosti trombocytov a raste buniek hladkého svalstva. Ich protiváhou a kontrolou sú v súčasnosti často skloňované antioxidačné mechanizmy.

Patria sem preventívne antioxidanty, zabraňujúce tvorbe voľných radikálov, ich vychytávačereparačné enzýmy opravujúce už poškodené molekuly. Jedným z podstatných následkov oxidatívneho stresu je reakcia voľných radikálov so sacharidmi, lipidmi, proteínmi, či DNA nášho organizmu.

POZOR NA CHOLESTEROL

rakovina-cukrovka

Významná je reakcia s molekulami lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL cholesterol), ktoré ak sú oxidované,  akumulujú sa v makrofágoch, majú prozápalové účinky a prispievajú i k formovaniu arterosklerotických lézií. Priaznivý vplyv na úpravu pomeru LDL a HDL cholesterolu – lipoproteínov s nízkou a vysokou hustotou – má aj fermentovaná papája, čo uvádzajú napríklad autori Somanah a Aruoma na základe svojej štúdie z roku 2012. V jej závere sa uvádza, že pomer LDL a HDL sa po užívaní papájového extraktu signifikantne zmenil. Protizápalové, imunomodulačnéantioxidačné vlastnosti látok obsiahnutých vo fermentovanej papáji viaceré zdroje považujú aj za faktory znižujúce pravdepodobnosť vzniku alzheimerovej choroby, či ako prevenciu rakoviny.

AKO SÚVISÍ RAKOVINA S CUKROVKOU?

Okezie L. Aruoma z American University of Health Sciences v Signal Hill vo svojom článku, ktorý spolu s autormi publikoval v októbri 2014, spomína spojitosť cukrovky s rizikom rakoviny a v tejto súvislosti skúma rolu fermentovanej papáje ako vhodného prírodného doplnku ich liečby. Na základe demonštrovanej efektívnosti prípravku pri kontrole glykémie, jeho protizápalovým a antioxidatívnym účinkom predpokladá priaznivý účinok papáje, nakoľko voľnými radikálmi indukované poškodenie v organizme môže byť spúšťačom:

  • rakoviny pečene
  • rakoviny močového mechúra, prsníka či prostaty – v prípade tejto štúdie u pacientov s diabetom druhého typu.

FAJČENIE A RAKOVINA – POMÔŽE PÁPAJA

rakovina-pluc

So zaujímavou štúdiou prišiel hepatogastroenterológ Francesco Marotta z Milána v spolupráci s kolegami z talianskych, japonských a amerických univerzít. Do štúdie bolo zahrnutých 54 geriatrických pacientov bez vážnych ochorení, časť z ktorých predstavovali aktívni fajčiari. Súčasťou výskumu sa stal i polymorfizmus génu GSTM1, ktorého nulová mutácia je spájaná so zvýšeným rizikom rakoviny kvôli vyššej zraniteľnosti jeho nositeľov toxínmi a karcinogénnymi látkami. Výsledky testov priniesli zlepšenie v oxidatívno-antioxidatívnej rovnováhe zúčastnených, pričom najväčší benefit pôsobenia extraktu z papáje bol pozorovaný u fajčiarov a čo sa týka efektu reparačných mechanizmov DNA, prejavy protektívneho efektu boli signifikantné práve v skupine s nulovou mutáciou génu GTSM1. I tu sa uvádza, že hoci spôsoby interakcie extraktu z papáje v organizme si vyžadujú ďalšie štúdium, cesta jeho využívania sa javí byť ako veľmi sľubná.

Fermentovaná papáya

Páčil sa vám môj článok? Zdieľajte ho cez:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.