Liečba rán fermentovanou papájou

Diabetická noha

Diabetická noha

Ťažko sa hojace, niekedy až chronické rany sa v poslednom období stali doslova civilizačným problémom. Príčinou sú, okrem starnutia obyvateľstva, hlavne vo vyspelých krajinách, aj stravovacie návyky a nesprávny životný štýl, ktoré spolu s genetickou predispozíciou často vyústia do diabetických ochorení. Ich veľmi nepríjemnou súčasťou sú ťažko sa hojace rany na dolných končatinách, ktoré nezriedka končia i amputáciou. Pre svoj pôvod v diabete mellitus sa najčastejšie vznikajúce rany nazývajú aj diabetická noha.

Papája a cukrovka

Zareagovať včas

Predísť rozvoju diabetickej nohy je možné už pri prvom varovnom signále, prediabete, teda stave predchádzajúcom diabetu (prediabetes je charakteristický zvýšenou úrovňou glukózy v krvi), je dôležité pokúsiť sa znížiť hladinu cukru v krvi zlepšením životosprávy a vhodnými doplnkami výživy. O to dôležitejšie je včas reagovať na vzniknutú situáciu v neskorších štádiách ochorenia pri hojení už vzniknutých rán.

Elixír zdravia

Diabetológovia odporúčajú celý rad potravín vhodných pre každodennú výživu cukrovkárov, jednou z nich, ktorá zaujala aj odborníkov, je fermentovaná papája a extrakt, ktorý sa z nej pripravuje.

Papáju plodí tropický strom s latinským názvom Carica papaya, fermentované plody z neho  na Filipínach a v Japonsku domácimi obyvatelia už celé stáročia užívajú každodenne ako elixír zdravia a života.

Účinok na hojenie rán

Dvojica vedcov Eric Collard a Sashwati Roy, zverejnila na stránkach odbornej literatúry v roku 2010 zaujímavú štúdiu so sľubnými výsledkami venovanú pôsobeniu fermentovanej papáje na hojenie rán u dospelých obéznych diabetických myší. Prípravok z fermentoanej papáje im bol orálne podávaný osem týždňov. Hladina glukózy v krvi sa u myší znížila a zlepšil sa aj lipidový profil, bez toho, že by došlo k nárastu hmotnosti pokusných zvierat. Takisto autorská dvojica preukázala zníženie hladiny cholesterolu.

Papája a hojenie rán

Úplne uzatvorenie sa a zhojenie rán bolo zaznamenané už pri dávkovaní 0,2 g na kilogram telesnej hmotnosti. Išlo o dvojitú štúdiu s kontrolnou skupinou myší užívajúcou placebo,  prípravok z papáje v potrebnom množstve vedci dávkovali pomocou žalúdočnej sondy. Pozitívne zmeny sa prejavili už po ôsmych dňoch, značné rozdiely v porovnaní hojenia rán oboch skupín sa objavili po ôsmych týždňoch podávania prípravku z fermentovanej papáje.

Vedci merali aj pomerne zložité chemické procesy podielajúce sa na zrýchlení procesu hojenia rán ako je napríklad stimulácia produkcie reaktívnych foriem kyslíka makrofágmi prítomnými v rane. Došlo k preukázateľnému zlepšeniu tohto parametra u myší užívajúcich fermentovanú papáju.

 

Fermentovaná papáya

Príroda a skúsenosti

O bezpečnosti užívania fermentovanej papáje sa ľuďia presvedčili jej bezproblémovým dlhodobým užívaním. Podobné výsledky ako u v pokuse dvojice vedcov možno očakávať u pacientov s chronickými ranami vznikajúcimi najmä v spojitosti s diabetom. Výskum potvrdzjúci znižovanie hladiny cukru v krvi u ľudských pacientov absolvoval napríklad tím odborníčky na molekulárnu výživu z ostrova Maurícius, Jhoti Somanah.

Čo sa týka účinku na hojenie rán u diabetikov, fermentovaná papája si určite zaslúži pozornosť.

Páčil sa vám môj článok? Zdieľajte ho cez: