O mne

Naša poradňa sa zameriava na odbornosť poradenstva. V dnešnej dobe už existujú školy zamerané na prírodnú liečbu a tiež stále väčšie množstvo lekárov vo svojej praxi využíva aj metódy prírodnej liečby.
 
Kto vám radí:
 
Diana Bahorcová, 6 rokov študuje prírodnú liečbu na College of Naturopathic Medicine v Londýne odbor bylinná liečba.
 
Diane učarovala naturopatia pretože je založená na zdravom životnom štýle a samoliečiacich schopnostiach organizmu. Pri správnom prístupe dokážeme zlepšiť akútne a chornické choroby a prechádzať civilizačným ochoreniam.
Naturopatický prístup k poradenstvu nezhŕňa len obvyklé rady daj si toto a toto, je zameraný na celkové posilnenie imunitného systému, pozorovanie ako na človeka vplýva prostredie a potrava, úpravu stravy, utíšenie každodenného zhonu a s tým súvisiace nastavenie mysle. Neexistuje diéta pre každého, každý oranizmus je iný a preto je potrebný Individualizovaný prístup.
 
Ľudské telo sa dokáže vyliečiť samé, len mu treba trochu pomôcť.
 
Základ je v zdravom životnom štýle a bylinné preparáty a prírodné prostriedky sa používajú už iba na doladenie zdravia.
 
Vždy sa snažíme poskytnúť vám rady podložené aktuálnymi výskumami v danej téme a našimi skúsenosťami. 
 
Informácie, ktoré nám poskytnete považujeme za dôverné.