PAPÁJA – NÁDEJ PRI LIEČBE CUKROVKY


Kým v prvom príspevku sme sa venovali krátkej histórii fermentácie papáje a jej vplyvu na viaceré deje a orgány v ľudskom tele, teraz sa pozrieme bližšie na štúdie venujúce sa účinkom tohto prírodného tonika na hladinu cukru v krvi.


 

Zaujímavou v tomto smere je práca brazílskej vedkyne Isely Juárez-Rojop s kolektívom, publikovaná na stránkach periodika Revista Brasileira de Farmacognosia v roku 2014. V nej sú uverejnené výsledky vplyvu hypoglykemickej aktivity extraktu z listov rastliny Carica papaya na potkany so streptozocínom indukovaným diabetom. Streptozocín je chemická zlúčenina, ktorá je toxická pre inzulín produkujúce bunky cicavcov. Súčasťou experimentu bola zároveň chemická analýza jednotlivých zložiek obsiahnutých z papájových listov – alkaloidov, flavonidov, saponínov, tanínov, steroidov a chinónov. Skúmaný bol vplyv extraktu z papájových listov na hmotnosť a hladinu cukru v krvi pokusných zvierat s diabetom prvého typu.  

fermentovaná papája

PAPÁJA ZNIŽUJE HLADINU CUKRU V KRVI

 Zaujímavým zistením pri perorálnom podaní extraktu bolo evidentné zníženie hladiny cukru v krvi chorých zvierat – podobné ako u skupiny, ktorej bol podávaný inzulín. Dvadsaťdenné podávanie extraktu diabetickým potkanom neznížilo ich hodnoty cholesterolu, zníženie hladiny triacylglygerolu však bolo významné. Hladina cholesterolu sa znížila len u potkanov dostávajúcich inzulín. Priaznivý vplyv papáje bolo možné pozorovať i na biomarkery pečeňovej toxicity. V závere sa uvádza, že administrácia extraktu z listov papáje značne zmiernila poškodenie organizmu spôsobené indukovaným diabetom prvého typu, za čo sú zodpovedné najmä steroidy v ňom obsiahnuté. Bol preukázaný hypoglykemický a hypolipidemický efekt extraktu s tým, že presný účinok jednotlivých látok obsiahnutých v extrakte si vyžaduje ďalšie podrobnejšie štúdium.

Glucose meter, heap of candies, cookies and brown cane sugar, too many sweets, unhealthy food, concept of diabetes and reduction of eating sweets

Podobné benefity boli v iných štúdiách preukázané i v prípade diabetu druhého typu, ako najdôležitejší z nich sa i v tomto prípade javí schopnosť fermentovanej papáje a extraktu z jej listov znižovať hladinu cukru v krvi. Štúdiám vplyvu týchto prírodných látok na multietnickú neodiabetickú vzorku populácie sa v experimente trvajúcom od novembra 2010  do marca 2011 venovala skupina vedcov Somanah, Auroma a Guness z Maurícijskej univerzity. Ide teda o zaujímavú, či už podpornú alebo alternatívnu liečbu cukrovky. Síce okrajový, ale veľmi sľubný je výsledok jedného z pacientov s diabetom druhého typu, zahrnutých v štúdii Daneseho a Esposita, uverejnenej v periodiku La Clinica Terapeutica v roku 2006, ktorý po terapii fermentovanou papájou mohol úplne prerušiť medikamentózmu liečbu cukrovky.

PREDIABETES, ČORAZ ČASTEJŠÍ U MLADÝCH ĽUĎÍ

Injecting.

Podstatnou a ešte širšou skupinou ľudí s rizikom vzniku diabetu v budúcnosti sú pacienti v takzvanej šedej zóne, ktorých hladina cukru v krvi nalačno sa pohybuje od 5,6 respektíve 6,1 mmol/l do 6,9 mmol/l, podľa toho, či sa riadime kritériami WHO alebo ADA. Štádium označované ako prediabetes nemusí vykazovať žiadne symptómy a v súvislosti s nezdravým životným štýlom ohrozuje čoraz väčšie percento čoraz mladšej časti populácie. Práve pri prediabete, ktorý je ešte často možné dobre ovplyvniť diétou, pohybom a zmenou životného štýlu, môže byť miera zníženia hladiny cukru v krvi ovplyvnená užívaním extraktov z papáje veľmi významná z hľadiska návratu výsledkov do normy. Takáto prírodná terapia sa preto javí – v súčinnosti so zmenou životných návykov – ako veľmi vhodná prevencia proti cukrovke.

Fermentovaná papáya

Páčil sa vám môj článok? Zdieľajte ho cez: