Spirulina – superpotravina pre zdravie organizmu

SpirulinaPod čoraz častejšie skloňovaným názvom spirulina rozumieme sinice z radu Oscillatoriales. Tie patria medzi cyanobaktérie, baktérie schopné produkovať kyslík prostredníctvom fotosyntézy, podobne ako rastliny. V priemere obsahujú až šesťdesiat percent proteínov ako i množstvo aminokyselín nevyhnutných pre správne fungovanie ľudského organizmu. Spirulina je zároveň výdatným zdrojom energie – jej sto gramov obsahuje až dvestodeväťdesiat kalórií, vitamínov B, železa, mangánu a ďalších prospešných látok.

Využitie spiruliny

Pre komerčné účely sa pestuje najčastejšie v kultivačných nádobách v neznečistených vodách, následne sa umýva, šetrným spôsobom suší, melie a lisuje do tabliet. Historický prierez jej využívania ľuďmi môžeme sledovať od Aztékov, ktorí spirulinu získavali z vôd mexického jazera Texcoco, cez domorodcov z kmeňa Kanembu z afrického Čadu, ktorí zo spiruliny pripravujú koláč s názvom dihe, až po kozmické lety, kde spirulinu ako vynikajúcu stravu pre kozmonautov využíva NASA.

Účinky spiruliny podložené vedeckými štúdiami

Vedeckými štúdiami podložených účinkov ohľadom konzumácie spiruliny možno nájsť celé množstvo, rovnako ako odporúčaní vplyvných organizácií na jej adresu. Napríklad Svetová zdravotnícka organizácia WHO ju už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia odporučila ako veľmi vhodnú potravinu bez rizík, bohatú na železo a proteíny, vhodnú i pre deti. S podobným záverom prišla Organizácia spojených národov v roku 2003, najmä v súvislosti s riešením nedostatočnej výživy v chudobných krajinách.

Priaznivé účinky spiruliny na zdravie organizmu

Predmetom nášho záujmu sú pravdaže najmä zdravotné pozitíva spiruliny. Podľa práce kolektívu autorov Khana, Badouriu a Biena boli preukázané jej biomodulačné i imunomodulačné účinky, napríklad zvýšenie aktivity makrofágov, zvýšenie produkcie protilátok a cytokínov ako i mobilizácia T a B buniek a vyššia tkanivová akumulácia buniek imunitného systému – NK buniek, známych ako „prirodzení zabijaci“ – „natural killers“, zodpovedných za likvidáciu infekciou postihnutých buniek v našom tele. Preukázalo sa, že preparáty zo spiruliny sú účinné voči viacerým vírusom, napríklad herpetickým vírusom, cytomegalovírusu alebo chrípke. Vďaka antioxidačným vlastnostiam dokáže spirulina pôsobiť ako ochrana tkanív pred toxínmi, takýto účinok sa popisuje v pečeni, ľadvinách a semenníkoch a má aj protirakovinové vlastnosti.

Spirulina proti únave i zápalom

Podľa Karkosa a Leonga spirulina zvyšuje množstvo prospešných laktobacilov v čreve, nepreukázal sa však jej kladný efekt pri chronickej únave. Vďaka potláčaniu uvoľňovania histamínu z tukových buniek má protizápalové účinky, z ktorých môžu benefitovať napríklad alergici. Placebom kontrolovaná dvojito zaslepená štúdia Maa, Gershwina a Van den Watera z roku 2005 preukázala dobré výsledky užívania spiruliny u pacientov so sennou nádchou.

Spirulina chlorella
Spirulina a chlorella

Ayehunie, Belay a Baba sa zasa venovali vplyvu spiruliny na replikáciu vírusu HIV-1 v ľudských T-lymfocytoch, pričom sa dokázala antiretrovirálna aktivita spiruliny, podľa autorov hodná ďalšieho výskumu a aplikácie.

Ďalšie štúdie sa s rovnako pozitívnymi výsledkami venovali účinkom spiruliny užívanej spolu so zinkom pri otravách ľudí arzénom, jej antioxidačným účinkom ako prevencii voči karcinogénnym ochoreniam, či efektom pri znižovaní cholesterolu a pomoci pri diabete. V záveroch štúdií v poslednej dvojici oblastí sa však spomína fakt, že si vyžadujú overenie na širšej skupine pacientov.

Spirulina – superpotravina pre zdravie organizmu

Na základe spomínaných faktov i dlhoročných skúseností z rôznych regiónov sveta možno konštatovať, že spirulina pochádzajúca z čistého prostredia je dôležitou súčasťou výživy s mnohými zdravotnými benefitmi. Podľa niektorých autorov ale nie je vhodná pre osoby trpiace fenylketonúriou, keďže obsahuje isté množstvo fenylalanínu.

Zhrnutie účinkov spiruliny:

  • výdatný zdroj energie, vitamínu B, železa, proteínov, mangánu
  • vhodná aj pre deti
  • biomodulačné a imunomodulačné účinky
  • akumulácia buniek imunitného systému
  • účinné proti vírusom
  • antioxidačné, protizápalové a protirakovinové vlastnosti
  • prevencia voči karcinogénnym ochoreniam
  • znižuje cholesterol
  • pomáha pri diabete

V prípade záujmu o spirulinu v kombinácii s ďalšími prospešnými superfoodmi odporúčame Amazon Superfood

Páčil sa vám môj článok? Zdieľajte ho cez: